Home
 
Agenda
Ouderbetrokkenheid
leerlingenraad
Links en publicaties
Al-Ghazali in beeld
Al-Ghazali

Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in zijn of haar leven. U wilt dan ook met zorg een passende school voor uw kind kiezen. Nu zijn er verschillen tussen scholen wat betreft hun identiteit, werkwijzen, resultaten, sfeer en de afstand tussen school en thuis, wat het kiezen moeilijk kan maken. Wij maken het u gemakkelijk.

Kiest u voor de Al-Ghazali?
Dan voorziet u uw kind van kwalitatief hoogstaand onderwijs op maat. U krijgt een school tot uw beschikking waarin dagelijks met alle liefde, zorg en toewijding, en in samenwerking met u, wordt gestreefd naar de maximale doelen die voor uw kind gelden. De veiligheid en het geluk van uw kind vormen hierin de basis. Tel daarbij op dat uw kind kan worden gehaald en gebracht door de schoolbus, dan voorziet u uw kind niet alleen van excellente scholing, u bent ook van het gemak van schoolvervoer voorzien.

 


Onze visie & missie

Al Ghazali wil door middel van kwalitatief goed primair onderwijs kinderen vormen tot wereldburgers met een islamitische identiteit, die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun omgeving en het milieu, en op betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan.

 

 

Onze school is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag. Hoewel het onderwijs binnen Al-Ghazali vanuit een islamitisch referentiekader wordt gegeven, is de school ook toegankelijk voor niet-moslims. Er is aandacht voor de verscheidenheid aan religieuze en maatschappelijke opvattingen, voor het milieu en vooral voor het respecteren van ieders overtuiging.

 

Wij streven naar het creëren van een sfeer waarin kinderen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelen. Leerkrachten hebben in hun dagelijks functioneren een belangrijke voorbeeldfunctie voor de kinderen.

 

Het opvoeden van kinderen is naar onze mening een samenspel tussen ouders, leerkrachten en de wijk. Wij streven daarom naar een goede en nauwe samenwerking tussen al deze partijen.


Digi Duif


Digitale leeromgeving


Disclaimer